LỬA TỪ BI

Vũ Hoàng Chương

 

 

Lửa, lửa cháy ngát tòa SEN
Tám chín phương nhục thể trần thân
Hiện thành Thơ quỳ cả xuống
Hai vầng sáng rưng rưng
Đông tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một mặt trời mới mọc
Ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên dâng lên
Ôi! Đích thực hôm nay trời có mặt
Giờ là giờ hoàng đạo nguy nga
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau tình huynh đệ bao la
Nam mô Đức Phật Di Đà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
Người rẻ phăng đêm tối đất dày
Bước ra Người nhập định ngước về tây
Rọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
Phập pháp chẳng rời tay
Sáu ngả luân hồi đâu đó
Mang mang cùng hơi thở
Tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay
Không khi vặn mình theo
Khóc òa lên hởi gió
Người siêu thăng giông bão lắng từ đây
Bóng người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề
Ngọc hay đá tưởng chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi
Chỗ Người ngồi là một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi
Rồi đây, rồi mai sau còn chi
Ngọc đá cũng thành tro
Lụa tre dần mục nát
Với thời gian, lê vết máu qua đi
Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát
Dọi hào quang xuống tận ngục A tì
Ôi ngọn lửa Huyền Vi
Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô Minh hướng về Cực Lạc
Vầng điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Thơ cháy tan theo với lời Kinh
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này
Thổn thức nghe lòng trái đất
Mong thành quả phúc về cây
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện tháp chín tầng xây ./.