Phật Giáo và Xã Hội

 

 

Chân Nghĩa Của Phật Giáo Nhân Sinh - Thích Nữ Nguyên Liên dịch
Chiến Tranh Và Bất Bạo Động - Thích Quảng Độ dịch
Chữa Lành Thế Giới Khổ Đau - Phạm Quốc Hưng dịch
Nền Tảng Kinh Tế Học Qua Cái Nhìn Phật Giáo - Thích Nguyên Giác dịch
Kế Hoạch Cho Ngày Tàn Của Phật Giáo (Book Review)
Xin Cứu Độ Mẹ Đất - Thích Trí Siêu