Một Bộ Sưu Tập Những Phương Thuốc Quý Của Người Việt Nam

 

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_88_files/image002.jpg

Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác

 

Phục dương đại bổ tửu <http://batkhuat.net/yhoc-phucduong-daibotuu.htm>
Toa rượu thuốc Minh Mạng<http://batkhuat.net/yhoc-toaruouthuoc-minhmang.htm>
11 bài thuốc trị bệnh bất lực<http://batkhuat.net/yhoc-11baithuoc-trichung-batluc.htm>
Gout<http://batkhuat.net/yhoc-canhchua-bacha-loihai-kholuong.htm>
Bệnh Gout đến từ đâu <http://www.hatcat79.com/Yhoc/Benhgout.htm>
Chữa bệnh Gout không cần thuốc<http://batkhuat.net/yhoc-chuabenh-gout-khongcanthuoc.htm>
Thuốc thần chữa bệnh "gout" <http://batkhuat.net/yhoc-chuabenh-gout.htm>
Bài thuốc trị Gout <http://batkhuat.net/yhoc-toathuoc-tri-gout.htm>
Cholesterol Tốt, Xấu ... <http://batkhuat.net/yhoc-cholesterol-tot-xau.htm
Bài thuốc hữu hiệu để giảm : máu cao, mỡ cao<http://batkhuat.net/yhoc-thuocgiam-maumo.htm>
Toa thuốc trị cao máu và mỡ trong máu<http://batkhuat.net/yhoc-caomau-motrongmau.htm>
Trị Cholesterol bằng lá Aloe-Vera<http://batkhuat.net/yhoc-tri-cholesterol-aloe-vera.htm>
Huyết áp thấp <http://batkhuat.net/yhoc-huyetapthap.htm>
Heart attacks and drinking warmwater<http://batkhuat.net/yhoc-heartattacks-drinking-warmwater.htm>
Với cây kim, ta có thể cứu người<http://batkhuat.net/yhoc-cuunguoi-bangcaykim.htm>
Cập nhật về bệnh ung thư<http://batkhuat.net/yhoc-capnhat-vebenh-ungthu.htm>
Sơ Gan <http://batkhuat.net/yhoc-sogan.htm
Viêm gan <http://batkhuat.net/yhoc-viemgan.htm>
Bệnh cúm heo <http://batkhuat.net/yhoc-benhcumheo.htm>
Bệnh Dời Bò (Shingle) <http://batkhuat.net/yhoc-benh-doibo..htm>
Thuốc trị tê bại, đau nhức ...<http://batkhuat.net/yhoc-tri-tebai-daunhuc.htm>
Trị bệnh đau ngang thắt lưng<http://batkhuat.net/yhoc-tribenh-dauthatlung.htm>
Chữa phỏng <http://batkhuat.net/yhoc-chuaphong.htm>
Thuốc xông chữa cảm cúm <http://batkhuat.net/yhoc-thuocxong-chua-camcum.htm>
Phương pháp cầm máu dị thường<http://batkhuat.net/yhoc-phuongphap-cammau-dithuong.htm>
Những toa thuốc "mẹo" <http://batkhuat.net/yhoc-toathuoc-bathuu.htm
Nước gạo lức, thần dược !!! <http://batkhuat.net/yhoc-nuoc-gaoluc.htm>
Khám phá mới về gạo lức <http://batkhuat.net/yhoc-gaoluc.htm>
Dầu dừa - Thần dược của nhiều bệnh<http://batkhuat.net/yhoc-daudua-thanduoc.htm>
Dầu dừa chữa bá bệnh !!! <http://www.tamlinhvaodoi.net/daudua.htm>
Dầu dừa chữa bệnh... <http://batkhuat.net/yhoc-daudua-chuabenh.htm>
Tỏi với sức khỏe <http://batkhuat.net/yhoc-toivoi-suckhoe.htm>
Thuốc trong rau <http://batkhuat.net/yhoc-thuoc-trongrau.htm>
Cây Sả chữa bệnh ung thư!!!<http://billyteoh.wordpress.com/2008/06/24/fresh-lemon-grass-drink-causes-apoptosis-to-cancer-cells/>
Trị bệnh bằng "Đậu Đen" <http://batkhuat.net/yhoc-tribenh-bang-dauden.htm>
Dùng "dấm táo & mật ong" để trị bá bênh<http://batkhuat.net/yhoc-dung-damtao-matong.htm>
Lá dứa trị bệnh tiểu đường<http://batkhuat.net/yhoc-ladua-tri-tieuduong.htm>
Cây Aloe Vera <http://batkhuat.net/yhoc-cay-aloe-vera.htm>
Canh chua bạc hà - Gây chứng bệnh
Nấm sữa Kefir <http://batkhuat.net/yhoc-namsua-kefir.htm>
Huấn thị điều hành căn bản cho người caoniên<http://batkhuat.net/yhoc-9dieu-nentranh.htm>
Làm thế nào để khỏi già ? <http://batkhuat.net/yhoc-lamthenao-khoigia.htm>
5 phương pháp tập thể dục buổi sáng<http://batkhuat.net/yhoc-tapthuduc-buoisang.htm>
Tắm âm dương <http://batkhuat.net/yhoc-tam-amduong.htm>
Những lợi ích về việc đi bộ <http://batkhuat.net/yhoc-loiich-dibo.htm>
Tin vui cho người bệnh nghèo<http://batkhuat.net/yhoc-tinvui-chonguoibenh.htm>