Tâm Lý Học Phật Giáo

 

 

Tâm Lý Học Phật Giáo - Thích Tâm Thiện
Tâm Lý Học Trong Phật Giáo Nguyên Thỉ - Thích Viên Giác
Tâm Và Ta - Thích Trí Siêu (PDF)
Trị Tâm Sân Hận - Thích Hằng Đạt dịch
Vai Trò Của Đạo Đức Trong Sự Trưởng Thành Của Nhân Cách - Tổ Dịch Thuật Trúc Lâm dịch