Bồ Tát Đạo

 

 

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Đại Sư Ngulchu Thogme Zangpo
Bố Thí Ba La Mật - Thích Trí Siêu
Bồ Đề Tâm - Sự Viên Thành Của Phật Pháp - Giác Anh dịch
Bồ Tát Hạnh Trong Kinh Viên Giác - Nguyên Tịnh
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Đại Sư Thật Hiền soạn, Thích Trí Quang dịch
Làm Thế Nào Trở Thành Một Bậc Bồ Tát Sáng Rực Khắp Bốn Phương - Phạm Công Thiện
Lý Tưởng Bồ Tát: Một Tia Sáng Trong Bóng Tối Của Thời Đại Chúng Ta - Nhóm Trúc Lâm dịch
Mười Đại Thọ của Phu Nhân Thắng Man
Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - Thiện Kiến và Diệu Hà dịch
Nghi Thức Phát Bồ Đề Tâm - Thích Nhất Chân
Nuôi Dưỡng Tâm Bồ Đề - Thanh Liên dịch
Phổ Hiền Bồ Tát Phát Nguyện Văn - Huyền Thanh dịch (PDF)
Tình Yêu Phổ Quát - Thích Nữ Trí Hải dịch (pdf)
Văn Thù Bồ Tát Quy Y Phát Nguyện Kệ Văn - Thích Nhất Chân dịch (PDF)